Obecná zoologie

            Stručná historie a osobnosti

            Domestikace

                        Domestikace obecně

            Ekologie

            Etologie

            Evoluční biologie

            Fylogeneze

                        Základní geochronologické pojmy

            Ochrana živočichů

            Ontogeneze

            Rozmnožování

Zoogeografie

 

 

Systematická zoologie

            Taxonomie a nomenklatura

prvoci (Protozoa)

Excavata

Fornicata

Parabasala

Percolozoa

Euglenozoa

Chromalveolata

obrněnky (Dinoflagellata)

opalinky (Slopalinida = Opalozoa)

nálevníci (Ciliophora)

výtrusovci (Apicomplexa)

Rhizaria

Amoebozoa

živočichové (Metazoa)

Opisthokonta

            prvoústí (Protostomia)

            druhoústí (Deuterostomia)

houbovci, houby (Porifera)

žahavci (Cnidaria)

korálnatci (Anthozoa)

polypovci (Hydrozoa)

čtyřhranky (Cubozoa)

medúzovci (Scyphozoa)

rybomorky (Myxozoa)

ploštěnci (Platyhelminthes)

ploštěnky (Turbellaria)

motolice (Trematoda)

tasemnice (Cestoda)

jednorodí (Monogenea)

            vířníci (Rotifera)

            vrtejši (Acanthocephala)

kroužkovci (Annelida)

mnohoštětinatci (Polychaeta)

opaskovci (Clitellata)

máloštětinatci (Oligochaeta)

pijavice, pijavky (Hirudinea)

měkkýši (Mollusca)

plži (Gastropoda)

mlži (Bivalvia = Lamellibranchiata)

hlavonožci (Cephalopoda)

hlístice (Nematoda)

Adenophorea = Aphasmida

nitkovci (Trichocephalida = Enoplida)

Secernentea = Phasmida

háďata (Rhabditida)

háďátka (Tylenchida)

měchovci (Strongylida)

škrkavice (Ascaridida)

spirury (Spirurida)

členovci (Arthropoda)

            klepítkatci (Chelicerata)

            stonožkovci (Myriapoda)

            korýši (Crustacea)

            šestinozí (Hexapoda)

ostnokožci (Echinodermata)

strunatci (Chordata)

            kopinatci, bezlebeční (Cephalochordata = Acrania)

            pláštěnci (Tunicata = Urochordata)

            obratlovci (Vertebrata)

                        základní rysy stavby těla obratlovců

                        kruhoústí (Cyclostomata)

paryby (Chondrichthyes)

paprskoploutví (Actinopterygii)

            Charakteristické znaky paprskoploutvích

svaloploutví (Sarcopterygii)

obojživelníci (Amphibia)

            Charakteristické znaky obojživelníků

plazi (Reptilia)

            Charakteristické znaky plazů

ptáci (Aves)

            Charakteristické znaky ptáků

savci (Mammalia)

            Charakteristické znaky savců

 

Abecední seznam živočichů

            Seznam českých názvů živočichů

            Seznam vědeckých názvů živočichů

            Seznam vybraných pojmů

            Seznam – video

 

Pracovní listy

 

O autorech

 

Mapa stránek

 

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.