Skupina: RHIZARIA

 

Tato skupina zahrnuje část bývalých bičíkovců a kořenonožců (Rhizopoda) (z řec. rhizos = kořen a pous, podos = noha). Mají panožky typu retikulopodií nebo axopodií. Pravděpodobně se jedná pouze o podskupinu taxonu Chromalveolata.

Kmen dírkonošci (Foraminifera; z lat. foramen = otvor a řec. forein = nosit) zahrnuje převážně mořské bentické organismy, jejichž biomasa dosahuje neobyčejných rozměrů. Schránky dírkonošců mají mnoho otvorů pro panožky typu retikulopodií a jsou vytvořeny převážně z CaCO3. Podílely se na vzniku mohutných vápencových usazenin (křídové útesy, podle jejichž bílé barvy např. byla Anglie nazývána Albion). Zachovalé schránky fosilních dírkonošců z mořských sedimentů jsou využívány v geologii k datování geologických vrstev (stratigrafie), při prospekci (vyhledávání) naftových i jiných ložisek.

 dírkonošci

Obr. Schránky dírkonošců (Foraminifera) tvořených převážně z CaCO3 (Foto OS, zvětšeno 400x).

fosilní penízek 

Obr. Penízek (Nummulites sp.) je fosilní rod, patřící mezi největší prvoky. Jejich schránky čočkovitého tvaru dosahují průměru i více než 5 cm (Foto OS).

 

Příslušníci kmene mřížovců (Radiozoa, Radiolaria) jsou výhradně mořští, převážně planktonní prvoci a mají schránky většinou z SiO2. Schránky uhynulých mřížovců sedimentují (tzv. radiolariové bahno na mořském dně) a bývají rovněž využívány ve stratigrafii.

S příslušníky kmene slunivek (Heliozoa) se setkáme i v našich sladkých vodách; hojné jsou např. v rašeliništích. Český i vědecký název je odvozen z charakteristického vzhledu (paprsčitě uspořádané axopodie).

Mezi Rhizaria patří i významní parazité mlžů, kteří mohou znemožňovat komerční chov ústřic.

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.