Skupina: AMOEBOZOA

 

Tato skupina se zčásti překrývá s tradičním taxonem kořenonožci (Rhizopoda = Sarcodina) a zahrnuje i hlenky (Mycetozoa). Nový název lze přeložit jako měňavkovci (amoeba, améba = měňavka). Typickým vlastností je schopnost vytvářet panožky. Existuje několik typů panožek: laločnaté (lobopodie), kořenovitě větvené (rhizopodie), nitkovité (filopodie), síťovitě rozvětvené (retikulopodie) nebo vyztužené osou z mikrotubulů (axopodie) (z latin. lobus = lalok, filum  = vlákno, niť, reticulum = síť, axis = osa). Principem pohybu je přelévání plazmy ve směru vytváření pseudopodií, což je založeno na přeměně vnitřní proudící zrnité endoplazmy na vnější gelovitou ektoplazmu (změna „solu" v gel) a zpět. Tohoto pochodu se zúčastňuje aktino-myozinová sít', zjištěná v endoplazmě. Amoebozoa mají panožky typu lobopodií nebo filopodií.

typy panožek 

 Obr. Různé typy panožek (pseudopodií). Zachycené částečky potravy jsou transportovány jako na pásovém dopravníku a fagocytovány. (JK podle Millera a Harleye, 2005).

 měňavka

Obr. Zástupce měňavek nalezený v senném nálevu. Dobře patrné jsou laločnaté lobopodie (Foto OS, zvětšeno 400x).

 play

Video. Pohyb měňavky. Na videu je možné pozorovat pomalé přelévání cytoplazmy. Ve vznikajících panožkách lze rozpoznat gelovitou ektoplazmu. Vnitřní zrnitá endoplazma, v níž lze dobře rozpoznat potravní vakuoly, je následně tlačena ve směru vytváření pseudopodií kontrakcí aktino-myozinových vláken.

 

Měňavka velká (Amoeba proteus) dosahuje velikosti až 1 mm, pseudopodie mají laločnatý tvar (Proteus je bytost z řecké mytologie neustále měnící podobu). Vyskytuje se ve sladkých vodách.

Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) má jedinou lobopodii, postrádá bičíky, Golgiho aparát i mitochondrie a žije tedy anaerobně. Je nebezpečným střevním parazitem člověka a zvířat. K nakažení dochází potravou a vodou kontaminovanou čtyřjadernými odolnými cystami (např. nedostatečně omytá zelenina a ovoce, led do nápojů). Je známa ve dvou formách: f. minuta, která je nepatogenní, a z ní vznikající nebezpečná f. magna, což je patogenní invazivní forma, která vyvolává amébovou dysenterii provázenou krvavými hlenovitými průjmy až vznikem jaterního abscesu. Postihuje každoročně desítky milionů lidí hlavně v tropech a subtropech.

 amébová dyzentérie

Obr. Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) vyvolává amébovou dyzentérii, tj. průjem s krvavou hlenovitou stolicí (Foto JK).

  

Mnohé druhy améb jsou nepatogenní a žijí v trávicím traktu člověka a zvířat jako komenzálové, což je nutno zvažovat při případném mikroskopickém nálezu (jeden neškodný druh je např. morfologicky zcela totožný s měňavkou úplavičnou). Četné druhy žijí volně ve vodě a některé k ochraně využívají schránky (štítovka, rozlitka).

 Arcela 

Obr. Schránka štítovky (Arcela sp.) (Foto OS, zvětšeno 100x). 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.