Říše: ŽIVOČICHOVÉ (METAZOA)

 

Živočichové jsou pohyblivé eukaryotní mnohobuněčné organismy s heterotrofním způsobem výživy. Jejich somatické buňky jsou diploidní, bez buněčné stěny, obvykle diferencované do tkání, kde jsou propojeny mezibuněčnou hmotou (extracelulární matrix) s obsahem kolagenu. Mezibuněčné spoje zahrnují dezmosomy, hemidezmosomy a buď přepážková spojení (septate junctions) (většina živočichů), nebo těsná spojení (tight junctions) (pouze u pláštěnců a obratlovců). Mitochondriální genom živočichů je ve srovnání s jednobuněčnými organismy malý. Vytvářejí určitým způsobem pohlavní buňky (bičíkaté jednobuněčné spermie a vajíčka) a jejich embrya vznikají rýhováním vajíček (zygoty). Jsou nesmírně rozmanitou skupinou (biodiverzita), neboť zahrnují velkou většinu všech existujících biologických druhů.

Podle současných názorů podložených především molekulárně genetickými metodami jsou živočichové (Animalia) společně s houbami (Fungi) sdružovány do skupiny Opisthokonta.

V současné době je známo něco přes 30 recentních kmenů živočichů. Zatímco některé kmeny mají jen několik popsaných zástupců, do jiných patří nesmírné množství druhů (např. členovci). Zhruba polovina všech živočišných kmenů je výhradně mořských. U ostatních kmenů se v moři vyskytuje alespoň část zástupců, s jedinou výjimkou dnes výhradně suchozemského kmene drápkovců. I tento kmen se však původně vyvinul v moři. Přibližně třetina kmenů obsahuje parazitické zástupce a 5 kmenů je obligátně (výhradně) parazitických. V ČR je zastoupena necelá polovina světového spektra živočišných kmenů. V následujícím textu je podán stručný přehled většiny kmenů; pouze kmeny významné z fylogenetického nebo praktického hlediska jsou popsány podrobněji.

živočichové

 

 

Podle počtu zárodečných listů a tělní symetrie se živočichové dělí na dvě skupiny:

(1) Dvoulistí, radiálně symetričtí živočichové (DIBLASTICA/DIPLOBLASTICA, RADIATA) zahrnující kmeny:

         Kmen: HOUBOVCI, HOUBY (PORIFERA)

         Kmen: Vločkovci (Placozoa)

         Kmen: ŽAHAVCI (CNIDARIA)

           Kmen: Žebernatky (Ctenophora)

 

 

 

      (2) Dvoustranně symetričtí třílistí živočichové (BILATERIA = TRIBLASTICA) se zřetelnou předozadní osou těla, dorzoventrální asymetrii a gangliovou nervovou soustavou:

 

      PRVOÚSTÍ (PROTOSTOMIA)

         Kmen: PLOŠTĚNCI (PLATYHELMINTHES = PLATHELMINTHES)

         Kmen: VÍŘNÍCI (ROTIFERA = ROTATORIA)

         Kmen: KROUŽKOVCI (ANNELIDA)

         Kmen: MĚKKÝŠI (MOLLUSCA)

         Kmen: HLÍSTICE (NEMATODA)

         Kmen: ČLENOVCI (ARTHROPODA)

      DRUHOÚSTÍ (DEUTEROSTOMIA)

         Kmen: OSTNOKOŽCI (ECHINODERMATA)

         Kmen: STRUNATCI (CHORDATA)

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.