Skupina: OPISTHOKONTA

 

Tato skupina sdružuje především dvě blízce příbuzné tradiční říše - houby (Fungi) a živočichy (Animalia). Mimoto sem patří trubénky a další skupiny, dříve řazené mezi prvoky resp. protisty. Název skupiny souvisí s přítomností jediného "tlačného" bičíku na zadním konci buňky (řec. opisthen = zadní) - jim nejpříbuznější Amoebozoa mají původně jeden "tažný" bičík. Amoebozoa a Opisthokonta tedy spolu tvoří skupinu Unikonta, zatímco příslušníci všech dalších skupin mají původně 2 "tažné" bičíky (skupina Bikonta). Opisthokonta dále mají ploché mitochondriální kristy, kdežto ostatní eukaryota je mají převážně trubicovité. Mají schopnost syntetizovat kolagen, hlavním zásobním polysacharidem je glykogen a mají specifický způsob biosyntézy sterolů.

play

Video. Příkladem buněk s tlačným bičíkem jsou spermie většiny živočichů. Na videu jsou spermie býka.

Parafyletický taxon Choanozoa propojující houby a živočichy zahrnoval několik tříd jednobuněčných organismů. Do třídy plísňovky (Ichthyosporea) patří parazité ryb. U třídy Filasterea zahrnující pouze 2 rody se poprvé objevují výběžky cytoplazmy připomínající mikroklky, které svou strukturou odpovídají filopodiím améb. Třída trubénky (Choanoflagellata) představuje sesterskou skupinu mnohobuněčných živočichů v rámci výše zmíněné skupiny Opisthokonta, tj. jsou to nejbližší žijící příbuzní živočichů (Metazoa), kteří s nimi sdílejí společného předka. Jsou proto v popředí zájmu vědců studujících vznik živočichů. Trubénky jsou jednobuněčné nebo koloniální přisedlé organismy žijící v mořské nebo sladké vodě. Na povrchu mají bičík obklopený cytoplazmatickým límečkem, čímž připomínají choanocyty houbovců (kmen Porifera). Tento límeček je tvořen výše zmíněnými "mikroklky". Trubénky již mají řadu genů kódujících molekuly zapojené do mezibuněčné signalizace, transportu a adheze sousedních buněk. Tyto geny se tedy kupodivu vyvinuly ještě před vznikem mnohobuněčnosti a byly pro ni až dodatečně použity (preadaptace). Patří sem např. trubénka Haeckelova (Proterospongia haeckeli).

Odkaz na fotogalerii trubének (funkční adresa 31.1.2012).

Plísňovky a všechny následující skupiny tvoří monofyletický taxon Holozoa (živočichové v širším smyslu). Třída Filasterea, trubénky a živočichové tvoří monofylum Filozoa, charakterizované synapomorfií v podobě zmíněných "mikroklků" (lat. filum = vlákno). Tradiční název Animalia se používá jako synonymum pro Metazoa nebo Holozoa.

Fylogeneze Eukaryoteukarya

Obr. Fylogenetický strom eukaryotických organismů, podle kterého lze eukaryota rozdělit do šesti skupin ("říší"): Amoebozoa, Opisthokonta, Rhizaria, Archaeplastida, Chromalveolata a Excavata. (Podle  Adl et al. 2005; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeu.2005.52.issue-5/issuetoc).

 

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.