Multimediální pomůcka k výuce zoologie studentů 1. ročníku magisterského studia FVHE a FVL VFU Brno

Autoři:

 

RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. (OS)

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3

612 42 Brno

e-mail: sychrao@vfu.cz

 

Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. (JK)

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3

612 42 Brno

e-mail: klimesj@vfu.cz

 

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. (PŠ)

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1-3

612 42 Brno

e-mail: sirokyp@vfu.cz

 

 

Seznam autorů fotografií a kreseb (všem patří ještě jednou velký dík):

 

AC             Adrian Czernik

AdL           Adam Literák

AL              Alexandra Lipková

BL              Bohumír Lojkásek

DB             Dušan Boucný

EB              Eva Bártová

EG              Enrico Gombala

FK              Filip Kounek

HP              Hynek Prokop

IL               Ivan Literák

JC               Jan Crha

JK               Jiří Klimeš

JKa             Jan Kašinský

JS               Jan Sychra

              Jan Ševčík

LJ               Lucie Juřičková

LP              Lukáš Pavlačík

              Lucia Ščepková

LT              Lucie Turnová

MH             Martin Havlíček

MHo           Michal Houtke

MHr           Miloslav Hromádko

MJ/MHe     Michal Janáček/Martina Helísková

MK             Michaela Kubelová

MM            Miloslav Makovec

OS              Oldřích Sychra

             Petr Čolas

PP               Petr Podzemný

PŠ               Pavel Široký

PŠm            Petra Šmejkalová

RK             Radovan Kabeš

SF               Sebastian Franco

TJ               Taťána Janová

TK              Tereza Kafková

TN              Tomáš Najer

TP               Tomáš Pospíšil

VB             Vojtech Baláž

VeS            Vendula Sychrová

VM             Vojtěch Mrlík

VoS            Vojtěch Sychra

VP              Vlasta Pěnkavová

ZL              Zuzana Literáková

 

 

Použitá literatura:

 

Altmann, A.: Mořská fauna a flóra. Albatros, Praha 1984.

Brehm, A.: Život zvířat. Praha 1929.

Del Hoyo, J. et al.: Handbook of the birds of the world. Vol. 7, Lynx Edicions, Barcelona 2002.

Dobroruka, L. J.: Poloopice a opice. In Zvířata celého světa, díl 5., Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1979.

Dungel, J.: Savci střední Evropy. Jota, Brno 1993.

Eu, G. et al.: East African wildlife. APA Publications Ltd., Hongkong 1993.

Gaisler, J. Úvod do zoologie obratlovců. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1997.

Gaisler, J., Zima, J.:  Zoologie obratlovců. 2. vyd., Academia, Praha 2007.

Görner, M., Hackethal, H.: Säugetiere Europas. Neumann Verlag, Leipzig – Radebeul 1987.

Hickman, C. P. et al.: Integrated principles of zoology. 12. ed., McGraw-Hill, New York 2004.

Houpt, K. A.: Domestic animal behavior. Wiley, Ames 2011.

Hudec, K. et al.: Fauna ČSSR, Ptáci – Aves, díl III/1. Academia, Praha 1983.

Hudec, K. et al.: Fauna ČR a SR, Ptáci – Aves, díl I. Academia, Praha 1994.

Hudec, K., Šťastný, K. et al.: Fauna ČR. Ptáci 2/I. Academia, Praha 2005.

Javorek, V.: Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN, Praha 1967.

Jurášek, J., Dubinský, P. et al.: Veterinárna parazitológia. Príroda, Bratislava 1993.

Knotek, Z., Míšek, I. (eds.): Chov a využití pokusných zvířat. 2. díl - Základy morfologie laboratorních zvířat. VFU Brno 1999.

Lang, J. et al.: Zoologie. I. díl. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971.

Mazák, V.: Kytovci. In Zvířata celého světa, díl 12., Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1987.

Miller, S. A., Harley, J. P.: Zoology. Mc Graw-Hill, New York 1996.

Miller, S. A., Harley, J. P.: Zoology. 6. ed., Mc Graw-Hill, New York 2005.

Nowak, R. M.: Walker´s mammals of the world. 6. ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999.

Obenberger, J.: Entomologie 1. Anatomie, morfologie a embryologie hmyzu. Nakladatelství ČSAV, Praha, 1952.

Obhlídal, F.: Ornitologická příručka. SZN Praha 1977.

Okarma, H.: Wilk. Bialowieza 1992.

Okarma, H.: The trophic ecology of wolves and their predatory role in ungulate communities of forest ecosystems in Europe. Acta Theriologica, 40, 1995, s. 335-386.

Radke, R.: Serengeti. Knižní klub, Praha 2002.

Roček, Z.: Historie obratlovců. Academia, Praha 2002.

Sedlák, E.: Zoologie bezobratlých. Masarykova univerzita, PřF, Brno 2000, skriptum.

Simpson, K., Day, N.: Field guide to the birds of Australia. Christopher Helm, London 1991.

Stubbe, M., Krapp, F. (eds.): Handbuch der Säugetiere Europas. Band 5/II - Raubsäuger. Aula-Verlag, Wiesbaden 1993.

Šťastný, K. et al.: Svět zvířat. Ptáci (2). Albatros, Praha 1998.

Tweedie, M. W. F.: Mammals of Malaysia. Longman Malaysia 1991.

Veselovský, Z.: Vždyť jsou to jen zvířata. Mladá fronta, Praha 1974.

Veselovský, Z.: Hlasy džungle. Orbis, Praha 1976.

Veselovský, Z.: Sloni a jejich příbuzní. In Zvířata celého světa, díl 1., Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1977.

Veselovský, Z.: Výlet do třetihor. Mladá fronta, Praha 1986.

Veselovský, Z. Ptáci a voda. Academia, Praha 1987.

Veselovský, Z.: Obecná ornitologie. Academia, Praha 2001.

Veselovský, Z.: Etologie. Academia, Praha 2005.

Zrzavý, J.: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha 2006.

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.