PRACOVNÍ LISTY

Pracovní listy byly vytvořeny jako pomůcka pro praktická cvičení ze zoologie. Jejich součástí jsou schémata a fotografie živočichů prezentovaných na cvičeních. Na schématech chybí podstatné struktury a charakteristické znaky. Cílem je, aby si studenti jednotlivé živočichy na cvičeních prohlédli a chybějící struktury dokreslili. Fotografie pak mohou být použity při přípravě na poznávačku, která je součástí zápočtu. Pracovní listy jsou doplněny také otázkami na způsob života vybraných skupin živočichů, jejich charakteristické znaky, vývojové cykly, způsoby rozmnožování, význam z pohledu člověka apod. Otázky lze využít pro přípravu na testy, jejichž úspěšné splnění je dalším krokem k získání zápočtu.

Pracovní listy (jednotlivé soubory jsou vytvořeny v programu MS Word a formátu doc):

1. "Prvoci", houbovci (Porifera), láčkovci (Coelenterata), ploštěnci (Platyhelminthes), vrtejši (Acanthocephala),  hlístice (Nematoda), kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca)

2. Členovci (Arthropoda) - klepítkatci (Chelicerata), korýši (Crustacea), stonožkovci (Myriapoda), šestinozí (Hexapoda)

3. Ostnokožci (Echinodermata); Strunatci (Chordata) - pláštěnci (Tunicata); kruhoústí (Cyclostomata), paryby (Chondrichthyes), paprskoploutví (Actinopterygii), obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia)

4. Strunatci (Chordata) - ptáci (Aves)

5. Strunatci (Chordata) - savci (Mammalia)

 

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.